Вступ 3 1. Формування доходів страхових компаній 4 2. Управління формування доходів страховиків 19Страховий менеджмент Варіант 11

Завдання 1. Провести ранжування наведених нижче чинників, розмістивши в порядку спадання їх значення. Дати коментар впливу кожного чинника на вибір надійної страхової компанії. • Розмір статутного фонду страхової компанії. • Величина страхових резервів. • Величина та структура страхового портфеля. • Наявність гарантійного фонду. • Місце розташування та зовнішній вигляд головного офісу. • Рейтинг компанії на страховому ринку. • Наявність іноземного капіталу в статутному фонді компанії. • Кількість ліцензій, на здійснення окремих видів страхування. Завдання 2. Використовуючи інформацію розміщену в Інтернеті (або інших джерелах), здійснити порівняльний аналіз умов страхування обраного об’єкту (наприклад, автотранспорт, будівлі, медичні витрати, тварини тощо) 2-3 страхових компаній та обрати кращий варіант страхування (мотивувати вибір). Література.

 • Страховий ринок України

  ЗМІСТ 1. Поняття страхової діяльності 3 2. Особливості розвитку страхового ринку в сучасних умовах 7 3. Правове становище учасників страхової діяльності 15 4. Державний нагляд за страховою діяльністю 21 Література 25

 • Страховий захист майна громадян

  Вступ 3 1. Страхування будівель, що належать громадянам 3 2. Страхування тварин 9 3. Страхування домашнього майна 12 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 • Страховий захист майна громадян

  1. Вступ 2 2. Особливості страхування майна громадян 3 2.1 Історія розвитку страхування майна громадян 3 Критерії та засоби класифікації страхових послуг при страхуванні 3 майна громадян. 3 2.2 Страхування будівель громадян 9 2.3. Страхування тварин 15 2.4 Страхування домашнього майна громадян 19 2.5 Умови страхування майна громадян Страхової групи «PZU Україна» 24 3. Висновок 26 4. Список використаної літератури 27

 • Страховий захист осіб похилого віку

  1.Основи страхування осіб похилого віку 2 2.Склад системи страхування та сообливості страхування осіб похилого віку 3 Список використаних джерел 7

 • Субсидії та соціально-страховий захист громадян

  Вступ 3 1. Субсидії на житлово-комунальні послуги 4 2. Необхідність, зміст і значення соціально-страхового захисту громадян 12 Висновок 16 Список використаних джерел 17

 • Контрольна робота з предмета страховий менеджмент

  Вступ 2 МТСБУ та його роль в управлінні обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 3 Необхідність ОСЦВА 3 Аналіз сучасного стану страхового ринку в Україні 6 Роль МТСБУ в ОСЦВА 15 Стандартний набір документів, який подається до МТСБУ 18 Література 23 Додатки 24

 • Страховий ринок України та проблеми його удосконалення

  Вступ 3 1. Теоретичні основи страхового ринку в Україні 5 1.1. Поняття страхового ринку 5 1.2. Структура страхового ринку 8 2. Аналіз сучасного стану страхового ринку 13 2.1. Основні показники сучасного стану страхового ринку України 13 2.2. Проблеми розвитку страхового ринку в умовах фінансової кризи 21 3. Напрями удосконалення діяльності страхового ринку в Україні 26 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додаток 36

 • Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку

  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження страхового ринку України 5 1.1 Сутність, функції та роль страхування 5 1.2 Класифікація та принципи страхування 15 1.3 Загальна характеристика страхового ринку 22 2. Аналіз сучасного стану страхового ринку України 26 2.1 Становлення та розвиток страхового ринку в Україні 26 2.2 Аналіз сучасного стану страхового ринку України 29 3. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України 42 Висновки 51 Література 54 Додатки 57

 • Комплексний страховий ринок: визначення, його складові та процеси, стан українського страхового ринку

  Вступ 3 1. Поняття комплексного страхового ринку 4 2. Структура страхового ринку 6 .3. Інфраструктура страхового ринку 11 4. Ринкові господарські форми керування ринком 17 5. Сучасний стан та перспективи страхового ринку України 20 Висновки 23 Література 26 І. Розрахунок страхового збитку 27 II. Розрахунок страхових тарифів 28 IIІ. Розрахунок показників платоспроможності страховика 29

 • Визначити вартість поставки матеріальних цінностей (ресурсів), якщо вартість місячного використання металу – 54000 тис. грн. ціна однієї тони металу – 120 тис. грн. інтервал планової поставки – 11 днів, страховий запас – 2 дні, транспортний запас – 1 день, технологічний запас – 9 %.

  Задача Визначити вартість поставки матеріальних цінностей (ресурсів), якщо вартість місячного використання металу – 54000 тис. грн. ціна однієї тони металу – 120 тис. грн. інтервал планової поставки – 11 днів, страховий запас – 2 дні, транспортний запас – 1 день, технологічний запас – 9 %.

  1. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 3 2. ПОНЯТТЯ ТОВАРУ, ОСНОВНІ ВИДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ, ВИМОГИ ДО ТОВАРУ. ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРУ СЕРЕД АНАЛОГІВ 11 3. ЯКИЙ ЕТАП ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПЕРЕЖИВАЮТЬ В ДАНИЙ ЧАС НАСТУПНІ ТОВАРИ: 18 - портативні кольорові телевізори - чорно-білі телевізори - побутова електроніка - універсальні станки загального користування - біотехнологія - автомобілі - відеодиски - льняна тканина - вода мінеральна в пляшках Занести номера позицій v відповідні стовбчики таблиці. ЛІТЕРАТУРА 21

  1. ЗМІСТ ЕТАПІВ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 3 2. ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 10 ЛІТЕРАТУРА 17

  1. ПОНЯТТЯ ТОВАРУ І ТОВАРНОЇ ОДИНИЦІ В ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГУ. ВИДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОДУКТІВ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ). ТРИ РІВНІ ТОВАРУ 3 2. ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНИХ ВЕРТИКАЛЬНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ РОЗПОВСЮЖДЖЕННЯ 8 ЛІТЕРАТУРА 18 • 1


 • Похожие записи:
  1. Страховой маркетинг
  2. глава 1и2.doc
  3. "СИБРОССО" – ЛИДЕР РЫНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
  4. Рынок медицинских услуг Столяров
  5. Что включает в себя механизм страхового маркетинга?
  6. ЧТО МАРКЕТИНГ ДЛЯ СТРАХОВЩИКА?
  7. Рассматриваются проблемы страхового маркетинга, его составляющие, инструменты и область примененияРассчитана на сотрудников страховых компаний, студентов, изучающих проблемы страхования и маркетинга, преподавателей экономических факультетов ВУЗов.